Δείτε ολόκληρα τα τεύχη του 1982:

Δείτε μεμονωμένα τα άρθρα του περιοδικού "ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ" 1982:

Μετανάστευση βελόνης KIRSCHNER στην περιτοναϊκή κοιλότητα μετά από οστεοτομία SALTER

Γ. Τρύφωνας

Π. Παντελιάδης

Ν. Μαυρουδής

Ι. Παπαδόπουλος

Χειρουργική αποκατάσταση των μετατοπισμένων καταγμάτων διαφύσεως κερκίδος-ωλένης

Α. Λεμονίδης

Ζ. Στεφάς

Σπ. Σκαμνάκης

Η εξέλιξη του συζευκτικού χόνδρου (Ιστολογική μελέτη σε αναπτυσσόμενους κονίκλους)

Β. Θωμαϊίδης

Η επίδραση της διαρθριτικής ακινητοποίησης της κατά γόνυ αρθρώσεως στην ανάπτυξη των οστών αυτής και της αυχενομηριαίας γωνίας

Γ. Ν. Παπαδημητρίου

Η αυτόματη αποκατάσταση (remodelling) του μηριαίου οστού μετά από κάταγμα της διαφύσεως που πωρώθηκε σε πλημμελή θέση κατά την παιδική ηλικία

Σ. Νενόπουλος

Η επίδραση του κατάγματος του μηριαίου οστού εις το μήκος της σύστοιχης κνήμης

Β. Α. Παπαβασιλείου

Άτυπες και χρόνιες φλεγμονές του μυοσκελετικού συστήματος

Α. Λεμονίδης

Ν. Σφακιωτάκης

Ε. Αναγνωστάκης

Αποτελέσματα της Οστεοτομίας του λαγονίου τύπου Chiari επί του συγγενούς υπεξαρθρήματος του ισχύου

Α. Χριστοφορίδης

Κ. Παρίσης

Ι. Χαριτίδης

Α. Κυριακίδης

Ι. Παπαδόπουλος

Σκαφοειδές στέρνο - Χειρουργική θεραπεία και απώτερα αποτελέσματα διά της μεθόδου SULAMAA (Ανάλυση 2 περιπτώσεων)

Αν. Σ. Πετρόπουλος

 

Μια νέα θεραπεία στην οστεοαρθρίτιδα του ισχίου

Β. Παπαβασιλείου

 

Please reload

Lazaros Demourtzidis